Miesiąc: Październik 2020

Przekazano umowę dotyczącą modernizacji budynku głównego Szpitala

W dniu 20 października br. nastąpiło oficjalne przekazanie zawartej umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala”. Przedstawiciele Konsorcjum firm Wegner sp. z o.o sp.k. oraz Healthcare Building Solutions sp. z o.o. poza umową przedłożyli Dyrektorowi ZOZ szczegółowe zestawienie Kosztorysów ofertowych, Gwarancję ubezpieczeniową oraz ramowy Harmonogram robót. Pierwsze, robocze […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków, substancji leczniczych, żywienia dojelitowego

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022r. Oferty należy składać do dnia 28.10.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki […]

Zobacz więcej

Życzenia z okazji Światowego Dnia Ratownictwa Medycznego.

Z okazji przypadającego w dniu 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego składam najlepsze życzenia Ratownikom Medycznym, Lekarzom i Pielęgniarkom systemu oraz Wszystkim, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc na co dzień pomoc każdemu kto tego potrzebuje. W tym szczególnym dniu życzę Państwu zadowolenia w życiu zawodowym oraz radości płynącej z […]

Zobacz więcej

CBA zakończyło czynności sprawdzające

W połowie lutego bieżącego roku funkcjonariusze CBA podjęli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu czynności mające na celu m.in. sprawdzenie prawidłowości toku realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala w Wągrowcu”. Drobiazgowej analizie poddano pełną dokumentację przetargową i dokumentację prowadzonych robót budowlanych (w tym dziennik budowy, protokoły odbioru […]

Zobacz więcej

TOP SOR – kolejny sprzęt dla Szpitala

W całym kraju wdrażany jest jednolity system trybu obsługi pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych (TOP SOR). ZOZ w Wągrowcu – na prośbę Ministra Zdrowia – jest jednym z pierwszych kilkunastu podmiotów w kraju uczestniczących w pilotażu tego projektu. Pod koniec lipca br. dokonano instalacji infrastruktury technicznej, a obecnie w ramach tego projektu dostarczony został do […]

Zobacz więcej