Miesiąc: Wrzesień 2016

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, substancji recepturowych, produktów żywienia dojelitowego, gazy medyczne

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, substancji recepturowych, produktów żywienia dojelitowego, gazy medyczne. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Termin składania ofert: 30.09.2016 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer 311907-2016 z dnia 22.09.2016 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 27.09.2016 godz. 12.00) >> pdf doc ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) (ost. akt. 27.09.2016 godz. 12.00) >> pdf […]

Zobacz więcej

Konkurs na dyrektora ZOZ w Wągrowcu

Konkurs na dyrektora ZOZ w Wągrowcu

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup Sprzętu Medycznego

Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem oraz przeszkoleniem personelu Termin składania ofert: 15.09.2016 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer 305922-2016 z dnia 07.09.2016 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 07.09.2016 godz. 13.00) >> pdf doc ZESTAWIENIE (Załącznik nr 2.4) (ost. akt. 07.09.2016 godz. 13.00) >> pdf doc Zapytania (ost. akt. 12.09.2016, godz. 10.00) >> […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup Energii Elektrycznej

Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Dostawy sukcesywne. Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie 24 miesięcy wynosi w grupie taryfowej C21 – 1100 MWh, moc umowna 125 KW. Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące Termin składania ofert: 13.09.2016 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer […]

Zobacz więcej