Miesiąc: Czerwiec 2022

Podpisanie umowy z Akademią Nauk Stosowanych w Pile

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu od wielu lat współpracuje z jednostkami uniwersyteckimi i akademickimi w zakresie szkolenia zawodowego przyszłych kadr medycznych. Do tego grona dołączyła Akademia Nauk Stosowanych im. S. Staszica w Pile. W dniu 06 czerwca br. zawarta została w Pile umowa o współpracy pomiędzy ZOZ w Wągrowcu a Akademią Nauk Stosowanych im. S. […]

Zobacz więcej

Nowe uprawnienia ratowników medycznych

Minister Zdrowia dokonał zmiany rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Rozporządzenie przewiduje rozszerzenie uprawnień zawodowych do samodzielnego (tj. bez zlecenia lekarza) wykonywania niektórych świadczeń zdrowotnych. Nowa regulacja prawna pozwala na wykonywanie intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających, wykonywanie przez ratowników medycznych badania USG według wybranych protokołów […]

Zobacz więcej