Miesiąc: Sierpień 2020

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne)

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu Termin składania ofert:  02.09.2020 r. godz. 10.00 Nowy Termin: 03.09.2020 r. godz. 10.00 04.09.2020 r. godz. 10.00 Termin realizacji zamówienia: Prognozowany do 20.12.2021 r. Ogłoszenie BZP (numer 575525-N-2020 z dnia 18.08.2020 r.) Ogłoszenie BZP _ zmiana (540162510-N-2020 z dnia 28.08.2020 […]

Zobacz więcej

Podziękowanie

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przystąpiły do zorganizowanej internetowo zbiórki na zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Wągrowcu w okresie pierwszych tygodni pandemii. Z przekazanych nam środków dokonano zakupu dwóch pomp infuzyjnych objętościowych, które  zostały przekazane na wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pompy infuzyjne to urządzenia umożliwiające automatyczne podawanie leków z możliwością […]

Zobacz więcej

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej. Oferty należy składać do 10.09.2020r. do godz. 10.00 pod adresem:  Zespół Opieki Zdrowotnej 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Wągrowcu ul. Kościuszki 74, przewidywany termin: 24 września 2020r. godz. 11.00 Szczegółowe […]

Zobacz więcej

Dyrekcja ZOZ w Wągrowcu zatrudni sanitariusza-kierowcę w zespole transportowym.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni sanitariusza-kierowcę w zespole transportowym w ramach umowy zlecenia. Informacji udziela p. Bogdan Cyranek, tel. 601 156 101.

Zobacz więcej