Miesiąc: Czerwiec 2020

Modernizacja budynku szpitalnej kuchni.

        Przystępujemy do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków budżetu Powiatu wągrowieckiego – w dniu 29 czerwca br. zawarta została umowa z Wykonawcą na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno-technicznych”. Termin wykonania umowy – do dnia 15 […]

Zobacz więcej

Podziękowanie

Pomimo spadku liczby dziennej nowych zachorowań spowodowanych infekcją koronawirusa, w dalszym ciągu obowiązuje na terenie kraju stan epidemiczny. Tym samym jednostki ochrony zdrowia funkcjonują w podwyższanym reżimie sanitarnym, ponosząc z tego tytułu dodatkowe nakłady związane z utrzymaniem niezbędnego w takiej sytuacji poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników. Mając to na uwadze z wielką satysfakcją odnotowujemy niesłabnące […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na Kierującego i Zarządzającego OAiIT oraz udzielanie lekarskich świadczeń w OAiIT

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz udzielanie lekarskich świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na: wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2022r. udzielanie lekarskich świadczeń […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Informacja dla pacjentów składających wnioski do ZOL

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, z dniem 25 maja br. wprowadza się obowiązek dołączenia do kompletu dokumentacji zgłoszeniowej pacjenta do ZOL wyniku jego badania wykluczającego infekcję wirusem Sars-Cov-2. Badanie materiału (metodą PCR) można wykonać w jednym z niżej wskazanych laboratoriów (aktualizacja: 05.06.2020): GenXOne SA, ul. Kobaltowa 6, Złotniki Suchy Las, Centra […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno – technicznych Termin składania ofert: 16.06.2020 r. godz. 10.00 18.06.2020 r. godz. 10.00 Termin realizacji zamówienia: Prognozowany do 15.10.2020 r. Ogłoszenie BZP (numer 547541-N-2020 z dnia 04.06.2020 r.) Ogłoszenie BZP_zmiana (numer 540103448-N-2020 z dnia 15.06.2020 r.) […]

Zobacz więcej