Modernizacja budynku szpitalnej kuchni.

        Przystępujemy do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków budżetu Powiatu wągrowieckiego – w dniu 29 czerwca br. zawarta została umowa z Wykonawcą na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno-technicznych”. Termin wykonania umowy – do dnia 15 października 2020 r.

        Przedmiotem zawartej umowy będą prace polegające w szczególności na wykonaniu przebudowy konstrukcji dachu budynku (wraz z wykonaniem zaprojektowanych naświetli), wykonaniu nowego układu wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni wraz z dostarczeniem i montażem nowej centrali wentylacyjnej, rozprowadzeniu nowej instalacji elektrycznej (niskiego napięcia i siłowej oraz odgromowej i połączeń wyrównawczych). Modernizacja budynku będzie także obejmowała jego dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W związku z koniecznością wykonania prac wewnątrz budynku, niezbędne będzie na okres ok. 30 dni wstrzymanie działalności gastronomiczno-kuchennej przez Najemcę obiektu. W tym czasie ZOZ będzie korzystał z usługi żywienia pacjentów w formie cateringowej.

        Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i wyborze oferty najkorzystniejszej. W postępowaniu oferty złożyły dwa podmioty gospodarcze:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane „PEBEROL” sp. z o.o., ul. Jagiellońska 26, Chodzież, wartość oferty – 618.402,89 zł brutto
  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosław Śmiech, ul. Pałucka 23, Łekno, wartość oferty – 529.996,52 zł brutto.

        Prace w obrębie budynku kuchni szpitalnej to kolejna część prac budowlano-remontowych rewitalizujących i modernizujących infrastrukturę będącą w dyspozycji ZOZ-u. W ostatnich dwóch latach rozbudowano część rehabilitacyjną budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, co umożliwiło uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej, przebudowano część pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej (odrębne wejście, wydzielenie poczekalni), wbudowano i uruchomiony nowy agregat próżni centralnej, zainstalowano i uruchomiono nowy zbiornika wody zapasowej wraz z adaptacją pomieszczenia, zamontowano nową rozdzielnicę prądu, przygotowano pomieszczenie serwerowni oraz wbudowano i uruchomiono zestaw serwerów. Gruntownie odnowiono – objęty ochroną konserwatorską – budynek prosektorium. Wykonano także I etap prac związanych z modernizacją głównego budynku szpitala, poprzez dobudowanie nowej jego części. Stan zaawansowania prac w tym zakresie wynosi obecnie: roboty przygotowawcze rozbiórkowe – 60%, roboty ziemne – 100%, betonowanie – 100%, roboty murarskie – 100%, konstrukcje stalowe – 35%, roboty elewacyjne – 80%, roboty izolacyjne – 95%, roboty blacharskie i dekarskie – 75%, roboty związane z montażem stolarki wewnętrznej (tj. drzwi laminowane lub w okleinie HPL, drzwi stalowe, drzwi higienicznie laminowane, drzwi aluminiowe, witryny aluminiowe) – 0,5%, roboty związane z montażem stolarki zewnętrznej (tj. drzwi aluminiowe, witryny aluminiowe, okna PCV, okna aluminiowe) – 15%, roboty związane z montażem stolarki (świetliki, klapy oddymiające, bramy) – 10%, roboty posadzkarskie – 25%, montaż ścianek działowych i sufitów podwieszanych – 40%, roboty tynkarskie – 90%. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na kontynuowanie oraz zakończenie podjętych robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych.

Kuchnia_przed1 Kuchnia_przed2 Kuchnia_przed3