Miesiąc: Wrzesień 2020

Zapytanie ofertowe. Zakup i dostawa rękawic chirurgicznych

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Nowy respirator na wyposażeniu SOR

W związku z realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projektem pn. „Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii Covid-19”, 24 sierpnia 2020r. została zawarta umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu dotycząca przekazania na rzecz Szpitala respiratora stacjonarnego. W imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego p. Wojciecha Jankowiaka zestaw na ręce Dyrektora ZOZ-u w […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Oświadczenie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

W związku z publikacją w dniu 13 września br. na łamach portalu internetowego WRC artykułu pt. „Wągrowiecki Szpital odmówił przyjęcia poszkodowanego w wypadku, bo nie miał objawów koronawirusa” oświadczam, że zawarte w tej publikacji informacje nie są zgodne z prawdą. Wobec powyższego złożone zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu w celu podjęcia czynności wyjaśniających […]

Zobacz więcej

Aktualny algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Wewnętrznym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Wewnętrznym oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym w terminie od dnia zawarcia umowy do  dnia 31.12.2022r. Oferty należy składać do dnia 08.10.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej