Informacje dla przedstawicieli medycznych

Wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych

  1. Przedstawiciel medyczny lub handlowy w celu reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept i osób prowadzących obrót produktami leczniczymi może przebywać na terenie ZOZ w Wągrowcu po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora.
  2. Zgoda Dyrektora wydawana jest na wniosku złożonym na właściwym formularzu (patrz: „Pliki do pobrania”).
  3. Wnioskodawca wypełniony wniosek przesyła faksem na nr 67 268 15 91 lub na adres e-mail: sekretariat@szpitalwagrowiec.pl
  4. Decyzja Dyrektora ZOZ w Wągrowcu przesyłana jest wnioskodawcy w sposób w jaki wpłynął wniosek.
  5. Przedstawiciel medyczny lub handlowy w przypadku uzyskania zgody zgłasza się w dniu planowanej wizyty do sekretariatu ZOZ w Wągrowcu w celu weryfikacji danych wskazanym we wniosku i wpisania się do prowadzonej ewidencji przedstawicieli medycznych i handlowych reklamujących produkty lecznicze.
  6. Po zakończonym spotkaniu reklamowym przedstawiciel medyczny /handlowy w prowadzonej ewidencji wpisuje godzinę jego zakończenia.

Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie zgody na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego [PDF]
Obowiązek informacyjny dla przedstawicieli medycznych i handlowych [PDF]
Zarządzenie nr 04/11/2022 Dyrektora ZOZ w Wągrowcu [PDF]