Edukacja

Prowadzenie działań z obszaru edukacji i nauki należy do statutowych zadań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Najważniejsze wydarzenia


I Wielkopolskie Seminarium Naukowo-Szkoleniowe Laserobaria w teorii i praktyce leczniczej

Z dużym zainteresowaniem spotkało się zorganizowane przez nasz Szpital wspólnie ze Starostwem Powiatowym I Wielkopolskie Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Laserobaria w teorii i praktyce leczniczej”. Wzięło w nim udział niemal pięćdziesiąt osób zainteresowanych problematyką leczenia ran przewlekłych, a także schorzeń kostno-stawowych oraz neurologicznych kończyn.

Zaproszenie do udziału w Seminarium przyjęli m.in.:

– prof. dr hab. Urszula Czerniak, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,

– dr Anna Święcicka, z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa,

– dr Dorota Ryszewska-Łabędzka, reprezentująca Katedrę Pielęgniarstwa Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,

– mgr Beata Bruczyńska, przedstawicielka Krajowej Izby Fizjoterapeutów – Region Wielkopolski.

– p. Jarosław Maciejewski, wicewojewoda wielkopolski.

Nasze zaproszenie przyjęła również wicemarszałek województwa wielkopolskiego Pani Paulina Stochniałek, która jednak nie mogąc osobiście uczestniczyć w Seminarium przekazała pisemne życzenia pomyślnych obrad.

Seminarium było w czasie rzeczywistym transmitowane do Kijowa na Ukrainie, gdzie z wystąpieniami mogli zapoznać się studenci oraz pracownicy naukowi jednego z tamtejszych Uniwersytetów Medycznych.

Witając przybyłych, Dyrektor ZOZ w Wągrowcu powiedział:

„Szanowni Państwo, zagadnieniem, wokół którego będziemy dzisiaj koncentrować naszą uwagę będzie problem występowania oraz leczenia ran trudno gojących się, ran przewlekłych. Jest to problem zdrowotny, z którym zmaga się coraz bardziej liczna grupa osób w przebiegu schorzeń metabolicznych i naczyniowych, takich jak cukrzyca, miażdżyca. Takich osób w naszej krajowej populacji jest ok. 500 tys. Tym samym w praktyce klinicznej lekarzy, pielęgniarek czy fizjoterapeutów z takimi pacjentami spotykamy się często. Pomimo ewidentnego postępu w dostępnych sposobach leczenia takich ran (np. opatrunki podciśnieniowe VAC), w dalszym ciągu wydaje się, że efekty leczenia nie są w pełni satysfakcjonujące tak dla specjalistów, jak i dla pacjentów. Trwają poszukiwania rozwiązań doskonalszych, efektywniejszych, które po prostu wspomagają gojenie. Aktualne schematy terapeutyczne nie zapewniają pełnego powodzenia. Poszukując innowacji sięgamy również do dokonań z obszaru medycyny fizykalnej, czyli w dziedziny wiedzy opisującej, jaki na uszkodzone tkanki wpływ terapeutyczny wywierają czynniki natury fizyko-chemicznej. Jedną z bardziej obiecujących nowych form terapii z tego obszaru wydaje się być laserobaria. Chcielibyśmy zainteresować Państwa tą metodą i niejako ją rozpropagować. ZOZ w Wągrowcu będzie pierwszą placówką w naszym województwie, która zamierza uruchomić leczenie ran przewlekłych z wykorzystaniem zestawu do laserobarii, chcielibyśmy zebrać własne doświadczenia i być może w przyszłym roku, przy okazji II Seminarium podzielić się nimi z Państwem. Chcielibyśmy także zachęcić pracowników nauki do eksploracji badawczych. Jako Szpital chętnie zaproponujemy Państwu współpracę w takim zakresie.”

Po przedstawieniu prezentacji przez Prelegentów, drugą część Seminarium stanowił panel problemowy. Uczestnicy rozwijali następujące zagadnienia:

– prof. dr hab. Urszula Czerniak: czy w opinii Pani Dziekan, aktualny standard kształcenia na kierunku „fizjoterapia” w stopniu wystarczającym obejmuje zagadnienia z obszaru medycyny fizykalnej? Czy absolwenci są dobrze przygotowani do pracy z wykorzystaniem urządzeń medycznych oddziałujących czynnikami fizycznymi na organizm pacjenta?

– dr Anna Święcicka: czy w ocenie Pani dr – znając teoretyczne mechanizmy oddziaływań czynników takich jak światło, hiperbaria tlenowa, ozon, pole magnetyczne na uszkodzoną tkankę – istotnie można spodziewać się dobrych efektów klinicznych w przebiegu leczenia ran przewlekłych stosując laserobarię?

– dr Michał Grzeszczak: Pan dr – jako aktywny zawodowo specjalista – na co dzień spotyka się z pacjentami wymagającymi leczenia trudno gojących się ran, czy po zapoznaniu się z możliwościami urządzenia do laserobarii – Pan doktor dostrzega jakieś wyraźne przeciwwskazania do stosowania tej metody, szczególnie u pacjentów ze stopą cukrzycową lub owrzodzeniami naczyniowymi?

Po zakończeniu tej części Seminarium, nastąpiła część praktyczna – warsztaty demonstracyjne. Pierwotnie przewidziano 10 miejsc dla najbardziej zainteresowanych tematem, a jak się okazało – chęć wzięcia udziału w części warsztatowych wyraziło ponad 25 osób.

Podsumowując – wydarzenie należy uznać za udaną inicjatywę interdyscyplinarnego spojrzenia na nowe możliwości leczenia trudno gojących się ran z perspektywy medycyny fizykalnej. Wielu uczestników wyraziło potrzebę kontynuowania spotkań i zorganizowania przez ZOZ w Wągrowcu kolejnych edycji Seminarium.

Serdecznie dziękujemy za przybycie oraz aktywny udział.

Komitet Naukowy I Wielkopolskiego Seminarium Naukowo-Szkoleniowego
„Laserobaria w teorii i praktyce leczniczej”

 

Laserobaria w teorii i pracktyce leczniczej – program [PDF]

List od p. Pauliny Stochniałek [PDF]