Edukacja

Działania profilaktyczne są niezbędne w prewencji wielu schorzeń. W ramach programu Poradnictwa Onkologicznego dla Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, realizowanego wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu prowadzimy cykl wykładów o profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych. O nowych wydarzeniach informujemy na bieżąco. Dotychczas w naszym szpitalu odbyły się następujące wydarzenia edukacyjne:


30 stycznia 2015, „Biała Sobota”


9 grudnia 2015, prelekcja dotycząca diagnostyki i leczenia nowotworów u mężczyzn


18 listopada 2015, prelekcja dotycząca diagnostyki i leczenia nowotworów kobiecych


 6 października 2015, obchody Dnia Walki z Rakiem Piersi, debata dotycząca profilaktyki i leczenia raka piersi


23 września 2015, prelekcja dotycząca profilaktyki nowotworów wśród młodzieży


 10 września 2015, „Stany ostre w psychiatrii”


 19 sierpnia 2015, prelekcja „Rak płuca. Wczesne wykrycie – dłuższe życie”


 29 lipca 2015, inauguracja projektu Poradnictwa Onkologicznego dla Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego


 28 lipca 2015, konferencja dotycząca prewencji zatruć i śmiertelnych efektach zażywania dopalaczy


 24 czerwca 2015, warsztaty dotyczące badań genetycznych w praktyce klinicznej i poradnictwie onkologicznym