Miesiąc: Kwiecień 2024

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na: – udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2026 r. Szczegóły konkursu [PDF] Wynik konkursu

Zobacz więcej

Posiedzenie Rady Społecznej

Uroczyste, ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu odbyło się 23 kwietnia br. W trakcie spotkania Rada pozytywnie zaopiniowała i podjęła dwie ważne dla ZOZ-u uchwały: o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz z oceną (raportem) sporządzonym przez biegłego Rewidenta oraz o podziale zysku z działalności ZOZ w roku 2023. W drugiej […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na: – udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.05.2026r. Szczegóły konkursu [PDF] Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Zaproszenie na posiedzenie Rady Społecznej

W związku z mijającą kadencją członków Rady Społecznej uprzejmie powiadamiam, że w dniu 23 kwietnia br. godz. 15.30, w siedzibie ZOZ w Wągrowcu (budynek Administracji, parter) odbędzie się uroczyste, podsumowujące posiedzenie Rady w składzie dotychczasowym. Serdecznie zapraszam do udziału w tym posiedzeniu Zarządy zakładowych organizacji związków zawodowych, pracowników oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane problematyką działalności […]

Zobacz więcej

Europejski Dzień Praw Pacjenta

18 kwietnia przypada Europejski Dzień Praw Pacjenta. Jest obchodzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ma na celu przypomnienie o 14 prawach zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta, które są gwarantem wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia. Celem ustanowienia tego dnia jest przypomnienie o przestrzeganiu fundamentalnych praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Dokument ten powstał w 2002 […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na: –  udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej i urazowej w Oddziale Chirurgicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2027 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie. Szczegóły konkursu [PDF] Rozstrzygnięcie konkursu [PDF]  

Zobacz więcej