Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na:
– udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.05.2026r.

Szczegóły konkursu [PDF]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu [PDF]