Zaproszenie na posiedzenie Rady Społecznej

W związku z mijającą kadencją członków Rady Społecznej uprzejmie powiadamiam, że w dniu 23 kwietnia br. godz. 15.30, w siedzibie ZOZ w Wągrowcu (budynek Administracji, parter) odbędzie się uroczyste, podsumowujące posiedzenie Rady w składzie dotychczasowym. Serdecznie zapraszam do udziału w tym posiedzeniu Zarządy zakładowych organizacji związków zawodowych, pracowników oraz wszystkie pozostałe osoby zainteresowane problematyką działalności ZOZ-u w okresie ostatnich pięciu lat oraz tematami bieżącymi.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu