Miesiąc: Styczeń 2017

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chcirurgiczne)

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa materiałów szewnych (nici chirurgiczne). Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Termin składania ofert: 02.02.2017 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer 14464-2017 z dnia 26.01.2017 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 26.01.2017 godz. 10.00) >> pdf doc ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) (ost. akt. 26.01.2017 godz. 10.0) >> pdf xls Zapytania (ost. akt. 31.01.2017, godz. […]

Zobacz więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie usług Kierowania i Zarządzania Oddziałem Wewnętrznym.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie usług Kierowania i Zarządzania Oddziałem Wewnętrznym. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Wykonanie koncepcji funkcjonalno–przestrzennej modernizacji i rozbudowy budynków Szpitala w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Wykonanie koncepcji funkcjonalno–przestrzennej modernizacji i rozbudowy budynków Szpitala w Wągrowcu, mieszczących się przy ul. Kościuszki 74, w celu dostosowania Szpitala do wymogów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Termin składania ofert: 25.01.2017 r. godz. 10.00 Ogłoszenie […]

Zobacz więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zobacz więcej