Miesiąc: Styczeń 2024

Porozumienie z UAM w sprawie kształcenia studentów

Na początku grudnia minionego roku, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zwróciła się do Dyrektora ZOZ w Wągrowcu z propozycją nawiązania współpracy polegającej na wsparciu UAM w procesie zainicjowania i prowadzenia kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Uniwersytet zamierza bowiem wspólnie z Akademią Nauk Stosowanych w Pile uruchomić od najbliższego […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na: – udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2026 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie. Szczegóły konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na: – udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2026 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie. Szczegóły konkursu [PDF] Rozstrzygnięcie konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Brakowanie dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, planowane jest brakowanie: Indywidualnej dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego zakończonego w roku 1993, Wyników badań histopatologicznych Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta) będą mogły odebrać za okazaniem dowodu tożsamości po uprzednim złożeniu wniosku do dnia […]

Zobacz więcej