Patron

Patron
Jesteśmy dumni, że Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu od wielu lat nosi zaszczytne imię Edmunda Faustyna Biernackiego. Edmund F. Biernacki (ur. 19.12.1866 r. w Opocznie, zm. 29.12.1911 r. we Lwowie) to znany na całym świecie polski lekarz i czołowy przedstawiciel tzw. polskiej szkoły filozofii medycyny. Jako pierwszy opisał on (w 1897 roku) związek między szybkością opadania czerwonych krwinek w osoczu a ogólnym stanem organizmu. Na tej podstawie opracował bardzo popularny i stosowany do dziś test p.n. Odczyn Biernackiego (OB) lub Opad Biernackiego (ang. BR – Biernacki Reaction). Wartości OB powyżej normy mogą wskazywać na obecność stanu zapalnego, ewentualny proces nowotworowy lub inne zaburzenia czynności organizmu człowieka. Edmund Faustyn Biernacki wydał ponadto pierwszy polski podręcznik hematologii, zatytułowany „Zarys patologii krwi” (1906).

Do pobrania: