Dieta Mamy

dieta_mamy_napis

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu był realizatorem programu pilotażowego

„STANDARD SZPITALNEGO ŻYWIENIA KOBIET W CIĄŻY I W OKRESIE POPORODOWYM – DIETA MAMY”

 Program pilotażowy realizowany był zgodnie z wymaganiami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia – szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r.w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy(Dz.U. 2019, poz. 1537).

Główne cele programu pilotażowego były następujące:

  •  wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych,
  • propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji.

Szczegółowe cele pilotażu:

  • podniesienie jakości żywienia pacjentek,
  • zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji,
  • zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia,
  • wyrobienie dobrych nawyków w zakresie właściwego odżywiania.

 

Pacjentka, która wyraziła zgodę na udział w pilotażu, podpisywała stosowne oświadczenie.

Szpital zapewniał kobietom w ciąży i w okresie poporodowym posiłki przygotowane specjalnie dla nich, z wyłączeniem sytuacji, w których z przyczyn zdrowotnych lekarz zaleci inną dietę niż podstawowa (np. cukrzycową).Jadłospis przygotowywany był zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. Ponadto podczas hospitalizacji pacjentki mogły korzystać z bezpośrednich konsultacji dietetyka szpitalnego w zakresie istotnych zasad dotyczących zdrowego odżywiania.

 

Z konsultacji dietetyka można było także korzystać w okresie do dwóch miesięcy po porodzie, kierując pytania na adres mailowy: dietetyk@szpitalwagrowiec.pl

Istniała również możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji dietetycznych w okresie poszpitalnym w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia w trybie on – line pod adresem https://poradnia.ncez.pl

Aktualne informacje dotyczące prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl

 

Jadłospis

 wyjaśnienie do jadłospisów