Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

W celu uzyskania opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego należy złożyć pismo zawierające:
1) dane organizatora (nazwa, adres, telefon),
2) wskazanie osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy,
3) termin imprezy,
4) lokalizacja imprezy,
5) przewidywana ilość uczestników,
6) informacje dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji lub wymagane przepisami ustawy z dn. 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013, poz. 611 ze zm.).

Do pisma należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Opłatę za wydanie opinii można uiścić przelewem na rachunek bankowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu;
Nr konta PKO BP: 82 1020 3903 0000 1802 0011 8091 lub gotówką w kasie Szpitala (budynek administracji – pokój nr 3, czynna pn.-pt. w godz. 7.30 – 15.00). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 /4 /2015 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z dn. 27. 04.2015 r., opłata za wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego wynosi: 200 zł netto + 23% VAT