Miesiąc: Czerwiec 2021

Zamówienie klasyczne. Zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu. Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski nr: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną (poradę) od poniedziałku do piątku, w […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2023 r. Oferty należy składać do dnia 24.06.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegóły konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Nowe mapy potrzeb zdrowotnych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowe mapy potrzeb zdrowotnych, czyli zestawienia i analizy, które określają demografię, epidemiologię i zachorowalność na poszczególne schorzenia w każdym regionie kraju. Według tych danych wojewódzkie oddziały NFZ powinny określać jakie świadczenia priorytetowo mają realizować placówki medyczne, w szczególności podmioty szpitalne. Z analiz zawartych w mapach wynika, że spada udział dzieci i młodzieży w ogólnej […]

Zobacz więcej