Teleplatforma Pierwszego Kontaktu.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu. Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski nr: 800 137 200 pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną (poradę) od poniedziałku do piątku, w godz. od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia oraz w weekendy, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki, położne oraz lekarze gotowi do udzielenia pomocy zgłaszającym się telefonicznie pacjentom. Połączenia z zagranicy nie są obsługiwane, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych w naszym kraju. Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wówczas personel infolinii w szczególności może zlecić kontakt ze swoim lekarze POZ lub zalecić bezpośredni kontakt z nr 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.