Podziękowanie

W związku z przekazaniem z budżetu Miasta Gołańcz środków w kwocie 5 tys. zł. umożliwiających doposażenie pomieszczenia socjalnego w Miejscu Stacjonowania ZRM w Gołańczy, składam w imieniu ratowników medycznych oraz własnym serdeczne podziękowania. Poczynione zakupy bardzo znacząco przyczyniły się do poprawy warunków higieny i bezpieczeństwa pracy. Przekazanie odbyło się 16 lipca br. w obecności Burmistrza Miasta p. Mieczysława Durskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy p. Karola Brzezińskiego.

 

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

 

20210713_130240