Miesiąc: Grudzień 2015

Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu zatrudni ratowników medycznych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z lek. Piotrem Kudełką – Ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. nr telefonu centrali: +48 67 26 81 500 adres e-mail: sor@szpitalwagrowiec.pl

Zobacz więcej

Ogłoszenie o konkursie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Pile ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej niżej wymienionych oddziałów: Oddziału Dziecięcego, Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Noworodków, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**, Bloku Operacyjnego,oraz pielęgniarki/położnej oddziałowej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego* Szpitala Powiatowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w […]

Zobacz więcej

Bezpłatne poradnictwo onkologiczne kontynuowane

Bezpłatne poradnictwo onkologiczne kontynuowane

            Od sierpnia 2015 roku funkcjonuje w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu profesjonalne poradnictwo onkologiczne, które poza konsultacjami lekarskimi obejmuje również szeroko rozumianą edukację zdrowotną.             Założeniem projektu, przygotowanego dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego, jest profilaktyka pierwotna i wtórna, wstępna diagnostyka, aktywizowanie działań z zakresu promocji zdrowia i epidemiologii nowotworów, a także zachęcenie do korzystania z […]

Zobacz więcej

Przedświąteczne nowości w naszym szpitalu

Przedświąteczne nowości w naszym szpitalu

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na pierwszym miejscu stawiamy najwyższą jakość świadczonych usług medycznych jak również komfort i zadowolenie Pacjentów. Staramy się ustawicznie rozwijać, modernizujemy także infrastrukturę oraz uzupełniamy specjalistyczny sprzęt i wyposażenie. W ostatnim czasie oddziały naszego szpitala wzbogaciły się o nowe projektory, tablice multimedialne, sprzęt audiowizualny, interaktywne kąciki zabaw dla dzieci. Staramy […]

Zobacz więcej

Spotkanie Wigilijne

Spotkanie Wigilijne

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2015 roku, w auli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu odbyło się spotkanie świąteczne pacjentów, pracowników i przyjaciół szpitala, podczas którego wszyscy obecni mogli przełamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia czy też podziękować za wzajemną współpracę. Wyrażamy wdzięczność Panu Staroście i Radzie Powiatu Wągrowieckiego za dotychczasowe wsparcie […]

Zobacz więcej

Konkurs ofertowy – uzupełniający

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 62-100 WĄGROWIEC UL.KOŚCIUSZKI 74 działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. zm) ogłasza konkurs Przedmiotem niniejszego konkursu jest wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 w :a) Oddziale […]

Zobacz więcej