Miesiąc: Listopad 2023

Ratownicy medyczni – zaproszenie na szkolenie w dniu 5 grudnia 2023 r.

Wniosek o realizację seminarium dla ratowników medycznych [PDF]

Zobacz więcej

Nowy Lekarz kierujący Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

W obecności Starosty i Wicestarosty Wągrowieckiego Dyrektor ZOZ w Wągrowcu powierzył pełnienie funkcji Lekarza Kierującego i Zarządzającego Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym Panu dr. Sławomirowi Białobłockiemu. Nowy Lekarz Kierujący SOR to absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, doświadczony chirurg ogólny oraz specjalista medycyny ratunkowej. Od wielu lat związany z jednostkami ochrony zdrowia północnej wielkopolski, ze Szpitalem w […]

Zobacz więcej

Podziękowania dla naszych ratowników

Zobacz więcej

Pracownia TK – zakończono pierwszy etap prac

Zgodnie z harmonogramem przebiegają działania związane z modernizacją Pracowni Tomografii Komputerowej i wymianą aparatu. Zakończono I etap prac – remont Pracowni i jej dostosowanie do montażu nowego tomografu. W dniu dzisiejszym, 16 listopada br. rozpoczęto II etap prac w ramach tego zadania – przyjęcie aparatu i jego instalację. Następnie dokonane zostaną próby techniczne i testy […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na: –  udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ZOZ w Wągrowcu – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2026 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższym dokumencie. Szczegóły konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Nowy ambulans przekazany dla ratownictwa medycznego

Pod koniec kwietnia bieżącego roku miało miejsce podpisanie umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pod nazwą „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w ZOZ w Wągrowcu poprzez niwelowanie skutków pandemii covid-19”. Pierwszym efektem realizacji przez Szpital tego zadania jest zakup ambulansu medycznego typu C – na potrzeby zespołu […]

Zobacz więcej