Pracownia TK – zakończono pierwszy etap prac

Zgodnie z harmonogramem przebiegają działania związane z modernizacją Pracowni Tomografii Komputerowej i wymianą aparatu. Zakończono I etap prac – remont Pracowni i jej dostosowanie do montażu nowego tomografu. W dniu dzisiejszym, 16 listopada br. rozpoczęto II etap prac w ramach tego zadania – przyjęcie aparatu i jego instalację. Następnie dokonane zostaną próby techniczne i testy odbiorowe. Niezwłocznie po uzyskaniu przez ZOZ opinii w sprawie bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego wznowione zostaną przyjęcia Pacjentów w Pracowni. Wymaganą przepisami prawa opinię wydaje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu – Oddział Higieny Radiacyjnej.