Miesiąc: Kwiecień 2023

Podsumowanie projektu szkoleniowego PCK

W siedzibie Szpitala 27 kwietnia br. uroczyście wręczono wyróżnienia i dyplomy uczestnikom organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż programu szkoleniowego z zakresu udzielania pierwszej pomocy, adresowanego do młodzieży szkół średnich i branżowych naszego powiatu. Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 i 2 w Wągrowcu, Zespołu Szkół w Gołańczy oraz Rzemieślniczej Szkoły Branżowej […]

Zobacz więcej

Grupa przedszkolaków w Szpitalu

W poniedziałek, 24 kwietnia br., miło było nam gościć w murach Szpitala grupę dzieci przedszkolnych – podopiecznych  Przedszkola nr 7 w Wągrowcu. Wspólnie zorganizowane spotkanie miało na celu m.in. przekazanie dzieciom informacji o zawodzie ratownika medycznego wraz z pokazaniem miejsc pracy – ambulansu ratownictwa medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Mamy nadzieję, że w przyszłości część […]

Zobacz więcej

Szpital otrzymał dofinansowanie unijne

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisana zastała w miniony piątek (21 kwietnia br.) umowa o dofinansowanie Projektu  pn. „Poprawa jakości świadczenia usług zdrowotnych w ZOZ w Wągrowcu poprzez niwelowanie skutków pandemii COVID-19”. Zawarcie umowy poprzedzone było złożeniem wniosku wraz ze studium wykonalności do Konkursu ogłoszonego w ramach osi priorytetowej „Instrument REACT-EU EFRR”- […]

Zobacz więcej

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny

Uroczystość inauguracji działalności Ośrodka odbyła się 17 kwietnia br. w siedzibie Szpitala. ZOZ w Wągrowcu, w partnerstwie z wągrowieckim Stowarzyszeniem Primum Vivere przystąpił do realizacji tej tak potrzebnej formy świadczeń adresowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, wpisując się tym samym w tzw. nowy model ochrony zdrowia psychicznego – stanowiący część Narodowego Programu Ochrony Zdrowia […]

Zobacz więcej

Życzenia Wielkanocne 2023

Zobacz więcej