Podsumowanie projektu szkoleniowego PCK

W siedzibie Szpitala 27 kwietnia br. uroczyście wręczono wyróżnienia i dyplomy uczestnikom organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż programu szkoleniowego z zakresu udzielania pierwszej pomocy, adresowanego do młodzieży szkół średnich i branżowych naszego powiatu.

Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 i 2 w Wągrowcu, Zespołu Szkół w Gołańczy oraz Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Wągrowcu.

Spotkanie otworzył reprezentujący PCK p. Jan Maćkowiak, przedstawiając założenia i wyniki przeprowadzonych wśród młodzieży szkoleń, wręczając następnie uczestnikom projektu pamiątkowe dyplomy. W dalszej części spotkania wykład okolicznościowy na temat „Organizacyjnych aspektów udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zdarzeń masowych i katastrof” wygłosił dr Przemysław Bury.

Spotkanie było również okazją do uhonorowania p. Dzierżysława Bonowskiego nadanym przez Ministra Zdrowia medalem „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Serdecznie gratulujemy Panu wyróżnienia, a przy tej okazji przypominamy o trwającej ogólnokrajowej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, promującej ideę dawstwa krwi oraz zawierającej treści na temat donacji krwi. Szczegóły kampanii można znaleźć na stronie internetowej – www.twojakrew.pl

 

Plakat_2023