Miesiąc: Maj 2021

Zamówienie klasyczne. Zakup paliwa do karetek w systemie rozliczeń bezgotówkowych

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Zamówienie klasyczne. Zakup i dostawa leków

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ZOZ w Wągrowcu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2022 r. Oferty należy składać do dnia 27.05.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegóły konkursu [PDF] Wyniki konkursu: Wyniki Konkursu   […]

Zobacz więcej

Ograniczenia w ruchu na terenie szpitala

W związku z podjęciem prac ziemnych na terenie bezpośrednio przyległym do budynku głównego szpitala powiadamiam o wprowadzeniu ograniczenia wjazdu pojazdów na teren ZOZ w okresie do połowy czerwca br. Wykonanie wykopów i ułożenie nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, a następnie wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu stanowi element trwającego zadania inwestycyjnego. Działania […]

Zobacz więcej

Zamówienie klasyczne. Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Życzenia dla Pielęgniarek i Położnych

   

Zobacz więcej