Ograniczenia w ruchu na terenie szpitala

W związku z podjęciem prac ziemnych na terenie bezpośrednio przyległym do budynku głównego szpitala powiadamiam o wprowadzeniu ograniczenia wjazdu pojazdów na teren ZOZ w okresie do połowy czerwca br. Wykonanie wykopów i ułożenie nowej sieci wodno-kanalizacyjnej, a następnie wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i chodników oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu stanowi element trwającego zadania inwestycyjnego. Działania związane z rozbudową Szpitala realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Poza częścią nowo dobudowaną, pracami remontowymi objęto już także pomieszczenia w części głównej budynku – na III i IV piętrze (tj. w części zajmowanej dotychczas przez Oddział dziecięcy i wewnętrzny), czasowo wyłączony został także z eksploatacji dźwig osobowy (w obrębie klatki schodowej A).

Wszystkim pacjentom, pracownikom oraz pozostałym osobom przebywającym na terenie ZOZ-u dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość ale również za wsparcie w okresie prowadzenia naszej działalności w obiektywnie trudnych warunkach eksploatacji obiektu szpitalnego.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

 

 

CP1130885CP1130889CP1130932CP1130935CP1130937CP1130938CP1130939CP1130941CP1130944CP1130950CP1130952CP1130954CP1130956CP1130961