Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ZOZ w Wągrowcu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2022 r.
Oferty należy składać do dnia 27.05.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74.

Szczegóły konkursu [PDF]

Wyniki konkursu: Wyniki Konkursu