Plan kompleksu szpitalnego

W skład kompleksu szpitalnego wchodzą budynki zlokalizowane przy ulicy Kościuszki 74 wraz z Poradnią   Chirurgiczną położonymi w budynku naprzeciwko (Wydział Komunikacji oraz prywatne gabinety lekarskie).

plan_d

Budynek główny szpitala:

Parter: 

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy

I piętro:

 • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 • Poradnia „K” Położniczo-Ginekologiczna
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Oddział Noworodkowy

II piętro:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Chirurgiczny

III piętro:

 • Oddział Wewnętrzny

IV piętro:

 • Oddział Dziecięcy
 • Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 • Laboratorium Analityczne
 • Kaplica

Legenda:

 • A – budynek główny
 • B – aula
 • C – budynek administracyjno-socjalny
 • D – Pracownia Fizjoterapii i Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 • E – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • F – Poradnia Chirurgiczna (+prywatne gabinety lekarskie oraz Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego)
 • G – Portiernia
 • P – miejsca parkingowe
 • – wejścia do budynków
 • → – kierunek ruchu na drodze wewnętrznej

Na terenie kompleksu szpitalnego znajdują się również miejsca przeznaczone dla pacjentów. Można tam usiąść, zaczerpnąć świeżego powietrza, porozmawiać z rodziną lub znajomymi. Miejsca zielone zostały zrewitalizowane, pojawiły się ławki i nasadzone kwiaty. Dodatkowo przed głównym wejściem ustawiono stojaki dla rowerów, aby umożliwić ich bezpieczne pozostawienie.


GALERIA ZDJĘĆ