Plan kompleksu szpitalnego

W skład kompleksu szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej wchodzą: budynek główny Szpitala, budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, budynek Administracji (Poradnia Medycyny Pracy) przy ul. Kościuszki 74 oraz na parterze budynku przy ul. Kościuszki 53 – Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

plan_d

Budynek główny szpitala:

Parter: 

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Laboratorium Analityczne
 • Kaplica
 • Pracownia TK oraz RTG

I piętro:

 • Oddział Ginekologiczny

II piętro:

 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Oddział Chirurgiczny
 • Blok operacyjny (strefa o ograniczonym dostępie)
 • Pracownia Endoskopii

III piętro:

 • Oddział Dziecięcy
 • Poradnia Psychologiczna

IV piętro:

 • Oddział Wewnętrzny
 • Pracownia Echokardiografii

Budynek D

 • Pracownia Fizjoterapii i Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 • Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

 Legenda:

 • A – budynek główny Szpitala
 • B – sala wykładowa (Aula)
 • C – budynek Administracyjny, Poradnia Medycyny Pracy
 • D – Zakład Rehabilitacji
 • E – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
 • F – Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 • G – Portiernia
 • P – miejsca parkingowe
 • – wejścia do budynków
 • → – kierunek ruchu na drodze wewnętrznej

Na terenie kompleksu szpitalnego znajdują się również miejsca przeznaczone dla pacjentów. Można tam usiąść, zaczerpnąć świeżego powietrza, porozmawiać z rodziną lub znajomymi. Miejsca zielone zostały zrewitalizowane, pojawiły się ławki i nasadzone kwiaty. Dodatkowo przed głównym wejściem ustawiono stojaki dla rowerów, aby umożliwić ich bezpieczne pozostawienie.


GALERIA ZDJĘĆ