Miesiąc: Wrzesień 2018

Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Termin składania ofert: 24.09.2018 r. godz. 10.00 Termin realizacji: 12 mc Ogłoszenie BZP (numer 618263-N-2018 z dnia 18.09.2018 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 21.09.2018 godz. 10.00) >> pdf doc Zapytania (ost. akt. 21.09.2018 godz. […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia: Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z podziałem na części: Część 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Część 2: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia. Część 3: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie […]

Zobacz więcej

Prace remontowo-budowlane trwają

Dobiegają końca pierwsze prace remontowe podjęte w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej na podstawie dokonanych zgłoszeń i wydanych przez Starostwo Powiatowe w dniu 2 sierpnia br. Zaświadczeń na roboty budowlane. Zakres prac obejmuje: wykonanie remontu pomieszczenia zbiornika wody zapasowej i hydroforni wraz z wstawieniem nowego – wykonanego na zamówienie – zbiornika o pojemności 22 tys. […]

Zobacz więcej

! Unieważniono ! _ Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej

Przedmiot zamówienia: Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.). Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące Termin składania ofert: 12.09.2018 r. godz. 10.00 Ogłoszenie BZP (numer 612373-N-2018 z dnia 04.09.2018 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 07.09.2018 godz. 13.30) >> pdf doc Zapytania (ost. akt. 07.09.2018 […]

Zobacz więcej