Przetarg nieograniczony. Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu z podziałem na części:

Część 1:

  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Część 2:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia.

Część 3:

  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych,
  • Ubezpieczenie autocasco.

Termin składania ofert: 22.10.2018 r. godz. 13.00

Ogłoszenie (2018/S 177-401295)  >> PDF

Pozostałe Informacje >> https://www.eib.com.pl/