Administracja

Część administracyjna szpitala znajduje się w kompleksie szpitalnym, ale w osobnym budynku. Budynek znajduje się po lewej stronie szpitala wjeżdżając przez portiernię od ulicy Kościuszki.

 

Pokój nr  3: Dział Finansowo-Księgowy (Kasa)

Tel. (67) 2681504

h.mirek@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr  4: Dział Finansowo-Księgowy (Płace)

Tel. (67) 2681501

m.szymczak@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 5: Z-ca Dyrektora ds pielęgniarstwa i organizacji opieki

Tel. (67) 2681647

a.toton@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr  6: Dział Finansowo-Księgowy (Księgowość)

Tel. (67) 2681594

ksiegowy@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr  8: Dyrekcja i Sekretariat

Tel. (67) 2681591

sekretariat@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 10: Sekcja Kadry Dział techniczno-gospodarczy

Tel. (67) 2681593

kadry@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 13: Sala konferencyjna


Pokój nr 14: Ksero (czynne od 7.30 do 15.00)


Pokój nr 11: Sekcja d/s  Zamówień Publicznych

Tel. (67) 2681527

zampub@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 16: Inspektor PPOŻ i Spraw Obronnych
a.buzalski@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 15: Sekcja Informatyki

Tel. (67) 2681595

admin@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 18: Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych

Tel. (67) 2681514 lub (67) 2681513

a.mazurek@szpitalwagrowiec.pl


Pokój nr 21: Dział inwestycyjno-Eksploatacyjny

Tel. (67) 2681561

p.fredrych@szpitalwagrowiec.pl


GALERIA ZDJĘĆ