Miesiąc: Styczeń 2019

Konkurs na udzielanie całodobowych anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na udzielanie całodobowych anestezjologicznych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w innych komórkach organizacyjnych ZOZ w Wągrowcu. Ogłoszenie konkursu Ogłoszenie konkursu

Zobacz więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku finansowym 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku finansowym 2019 >> PlanZP_2019

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Roboty budowlane – DDOM

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa istniejącego budynku Rehabilitacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2019 r. Termin składania ofert:  07.02.2019 r. Ogłoszenie BZP (numer 506866-N-2019 z dnia 24.01.2019 r. ) Zmiana do ogłoszenia BZP (numer 540019448-N-2019 z dnia 31.01.2019 r. ) SIWZ  (ost. akt. 31.01.2019 godz. 08.35) >> pdf doc Zapytania: (ost. […]

Zobacz więcej