Miesiąc: Luty 2019

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa Leków

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa Leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Termin składania ofert: 01.03.2019 r. godz. 10.00  Ogłoszenie BZP (numer 517584-N-2018 z dnia 22.02.2019 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 22.02.2019 godz. 13.00) >> pdf doc ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) (ost. akt. 22.02.2019 godz. 13.00) >> pdf xls Zapytania (ost. akt. 27.02.2019 godz. 12.20) >> […]

Zobacz więcej

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym. Szczegóły konkursu.

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. Rodzaj odpadów: 180101 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) – 50 kg; 180102 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa Leków

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa Leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Termin składania ofert: 08.02.2019 r. godz. 10.00  12.02.2019 r. godz. 10.00  Ogłoszenie BZP (numer 509541-N-2018 z dnia 01.02.2019 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 08.02.2019 godz. 12.20) >> pdf doc ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) (ost. akt. 08.02.2019 godz. 12.20) >> pdf xls Zapytania (ost. akt. […]

Zobacz więcej