Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa Leków

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa Leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

08.02.2019 r. godz. 10.00  12.02.2019 r. godz. 10.00 


Ogłoszenie BZP (numer 509541-N-2018 z dnia 01.02.2019 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 08.02.2019 godz. 12.20) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 08.02.2019 godz. 12.20) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 08.02.2019 godz. 12.20) >>  pdf

Komunikaty

(ost. akt. 06.02.2019 godz. 12.38) >>  Zmiana Terminu składania i otwarcia ofert na: 12.02.2019 r. godz. 10:00

(ost. akt. 08.02.2019 godz. 12.20) >>  Utworzono nowy Pakiet nr 13 z wykreślonymi  poz. 73 i 75 z Pakietu nr 3

(ost. akt. 12.02.2019 godz. 11.45) << Druk – Informacja z otwarcia ofert >> pdf

(ost. akt. 22.02.2019, godz. 11.30) << Oferta najkorzystniejsza >> pdf