Miesiąc: Grudzień 2016

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń Zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny ratunkowej – w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2017r. Szczegółowe warunki konkursu.

Zobacz więcej

Konkurs ofert na świadczenie usług Kierowania i Zarządzania Oddziałem Wewnętrznym.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług  Kierowania i Zarządzania Oddziałem Wewnętrznym w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2017r. Oferty należy składać do 16.01.2017. do godz. 13.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec. Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie usług Kierowania i Zarządzania Oddziałem […]

Zobacz więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. W zakresie I Szpitalny Oddział Ratunkowy na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie I W zakresie II w Ratownictwie Medycznym – Zespół Specjalistyczny „S” na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu w zakresie […]

Zobacz więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Ubezpieczenie ZOZ Wągrowiec

Przedmiot zamówienia: Zamówienie dzieli się na 4 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: Część 01 zamówienia: (a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV – 66515400-7), Część 02 zamówienia: (a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (CPV – 66516000-0), Część 03 zamówienia: (a) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w terminie od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r. Termin składania ofert do 8 grudnia 2016r.  godz. 10.00 Zapraszamy do składania ofert. Konkurs_ofert_swiad_lek_2017

Zobacz więcej