Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert