Miesiąc: Lipiec 2024

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na: – udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.07.2027r. Szczegóły konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Ministrowie z wizytą

W poniedziałek, 15 lipca, wizytę w naszej jednostce złożyli Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr Marek Kos. Towarzyszyli im Wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski oraz Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc. Spotkanie było okazją do zaprezentowania zmodernizowanej  infrastruktury Szpitala oraz przedstawienia planów rozwoju ZOZ-u, dotyczących w szczególności obszaru ratownictwa medycznego oraz […]

Zobacz więcej

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej

Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej działającej przy ZOZ w Wągrowcu. W posiedzeniu, które odbyło się 9 lipca br. wzięła udział Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, p. Natalia Pałczyńska, która przekazała oficjalne powołania do pełnienia funkcji. Skład Rady kadencji na lata 2024-2029 tworzą: Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki/ Przewodniczący Rady Społecznej Małgorzata Bejma – wskazana przez […]

Zobacz więcej