Aktualności

Światowy Dzień Ratownictwa Medycznego

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2023r. Oferty należy składać do dnia 28.10.2021 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegóły konkursu [PDF]  

Zobacz więcej

Międzynarodowy Dzień Lekarza

 

Zobacz więcej

Mobilny Punkt Szczepień

Uprzejmie powiadamiam, że w dniach 01 i 08 października br. (piątek), w godz. 11.00-14.30, na terenie ZOZ-u uruchomiony zostanie Mobilny Punkt Szczepień przeciwko COVID-19. W szczególności zachęcam do zaszczepienia się pracowników medycznych ZOZ-u, osób po 50-tym roku życia (dawka III przypominająca) oraz pozostałych mieszkańców Powiatu (dawka I lub II). Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, podawanie […]

Zobacz więcej

Odznaczenie dla Krwiodawcy

Za długoletnią misję oddawania krwi Pan Ryszard Pieczyński z Wągrowca został odznaczony wyróżnieniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” może zostać nadana Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Tytuł nadaje minister właściwego […]

Zobacz więcej

Odwiedziny pacjentów w szpitalu – nowe rekomendacje

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym zaszczepieniem znaczącej części osób z grup ryzyka poważnych skutków zachorowania na COVID-19, opracowano rekomendacje dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych jednostkach. Organizacja odwiedzin dorosłych pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych powinna odbywać się […]

Zobacz więcej