Aktualności

Dzień Świętego Mikołaja

Jak co roku obchodzimy dzień ku czci Świętego Mikołaja, biskupa Miry (wspomnienie). Spisany w Bizancjum Żywot Mikołaja pióra archimandryty Michała z IX wieku przekazuje, że już w tym czasie 6 grudnia obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja, które traktowano jako „godne przygotowanie do Bożego Narodzenia”. Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywodził się ze średniowiecznych legend o życiu św. Mikołaja, które stały się bardzo popularne […]

Zobacz więcej

Wizytacja NFZ

Przekazanie do użytkowania nowych oraz wyremontowanych pomieszczeń poszczególnych jednostek organizacyjnych Szpitala wiąże się z obowiązkiem przeprowadzenia licznych prób technicznych, odbiorów oraz kontroli ze strony odpowiednich służb i instytucji. Powiadamiam z zadowoleniem, że w dniu 1 grudnia br. odbyła się zakończona bez zastrzeżeń kontrola NFZ dotycząca oceny spełnienia warunków wymaganych w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia […]

Zobacz więcej

Kierownik Apteki – nabór

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik Apteki szpitalnej (w pełnym wymiarze czasu pracy)     Zakres zadań i obowiązków: – szczegółowe zapoznanie się i znajomość obowiązującej struktury organizacyjnej ZOZ oraz procedur zakładowych (regulaminy, pragmatyki, ISO) – wykonywanie funkcji Kierownika Apteki szpitalnej w zakresie określonym ustawą „Prawo farmaceutyczne” – udział […]

Zobacz więcej

Nabór kandydatów do pracy

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza nabór kandydatów do pracy w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz Noworodkowym, na następujących stanowiskach:   LEKARZ SPECJALISTA ANEZSEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – oczekiwane kompetencje: – doświadczenia w pracy w obszarze Traktu porodowego, – sprawność w prowadzeniu regionalnej analgezji porodu (ZO/ PP/ CSE), – gotowość do pełnienia dyżurów medycznych.   LEKARZ […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym i Poradni Położniczo-Ginekologicznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w O. Poł-Gin wraz z Punktem Przyjęć

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań Kierującego i Zarządzającego Oddziałem Położniczo-Ginekologicznym i Poradni Położniczo-Ginekologicznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym wraz z Punktem Przyjęć od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2025r. Oferty należy składać do dnia 20.12.2022 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki […]

Zobacz więcej

Konkurs na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2025 r. Oferty należy składać do dnia 25.11.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF] Rozstrzygnięcie konkursu [PDF]

Zobacz więcej