Aktualności

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego obchodzony jest 27 maja. Dzień ten jest okazją do uhonorowania pracy diagnostów laboratoryjnych, którzy odgrywają niezmiernie ważną rolę w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki ich pracy możliwe jest dokładne diagnozowanie wielu chorób oraz monitorowanie przebiegu leczenia i stanu zdrowia pacjentów. Data tego Święta nie jest przypadkowa – w dniu 27 maja 1961 r. […]

Zobacz więcej

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej

Udar mózgu jest drugą po chorobach serca, przyczyną zgonów w Polsce. Rocznie udaru doznaje ok. 90 tys. osób (w większości przypadków to udary niedokrwienne), a w ciągu miesiąca od diagnozy umiera niestety aż  30 tys. osób. Te alarmujące statystyki to najlepszy argument, by w obchodzonym 14 maja Europejskim Dniu Profilaktyki Udarowej, dowiedzieć się nieco więcej, […]

Zobacz więcej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek dla podkreślenia roli zawodu pielęgniarki i położnej. Jest to również dzień urodzin najsłynniejszej przedstawicielki zawodu, pionierki nowoczesnego pielęgniarstwa i założycielki pierwszej szkoły pielęgniarskiej – Florence Nightingale (1820-1910). Obecnie pielęgniarka lub położna to osoba z wyższym wykształceniem, która odgrywa bardzo […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na: – udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2026 r. Szczegóły konkursu [PDF]

Zobacz więcej

Posiedzenie Rady Społecznej

Uroczyste, ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu odbyło się 23 kwietnia br. W trakcie spotkania Rada pozytywnie zaopiniowała i podjęła dwie ważne dla ZOZ-u uchwały: o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego wraz z oceną (raportem) sporządzonym przez biegłego Rewidenta oraz o podziale zysku z działalności ZOZ w roku 2023. W drugiej […]

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenia zamówienia na: – udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Pracowni Tomografii Komputerowej w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.05.2026r. Szczegóły konkursu [PDF] Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu [PDF]

Zobacz więcej