Miesiąc: Marzec 2024

Życzenia Wielkanocne 2024

Zobacz więcej

Laserobaria – nasz pierwszy Pacjent

Pan Henryk od kilku tygodni przebywa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym działającym przy naszym Szpitalu. Choruje na cukrzycę i związane z nią problemy naczyniowe. Z tego powodu na lewej stopie wystąpiła trudno gojąca się rana. Lekarz sprawujący opiekę zdecydował, aby do procesu leczenia Pana Henryka włączyć uzupełniający schemat terapeutyczny w postaci zabiegów laserobarii. Tym samym w miniony […]

Zobacz więcej

Seminarium Naukowo-Szkoleniowe, Wągrowiec 22.03.2024 r.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się zorganizowane przez nasz Szpital wspólnie ze Starostwem Powiatowym I Wielkopolskie Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Laserobaria w teorii i praktyce leczniczej”. Wzięło w nim udział niemal pięćdziesiąt osób zainteresowanych problematyką leczenia ran przewlekłych, a także schorzeń kostno-stawowych oraz neurologicznych kończyn. Zaproszenie do udziału w Seminarium przyjęli m.in.: – prof. dr hab. Urszula Czerniak, […]

Zobacz więcej

Wielkopolski Lekarz z Sercem

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w roku 2017 ustanowił Konkurs „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi”, będący wspólnym projektem Samorządu Województwa i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, promujący działalność charytatywną i społeczną lekarzy z naszego regionu. Celem inicjatywy jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w […]

Zobacz więcej

Zaproszenie na seminarium naukowo-szkoleniowe

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w I Wielkopolskim Seminarium Naukowo-Szkoleniowym „Laserobaria w teorii i praktyce leczniczej”, które odbędzie się w siedzibie ZOZ-u w dniu 22 marca br. Wydarzenie adresowane jest do profesjonalistów ochrony zdrowia, zainteresowanych wdrażaniem do praktyki klinicznej innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z perspektywy medycyny fizykalnej, pielęgniarstwa, rehabilitacji oraz inżynierii biomedycznej. Seminarium poświęcone będzie problematyce […]

Zobacz więcej

Szkolenie na temat zakażeń szpitalnych

Zakażenia rozwijające się u pacjenta w trakcie hospitalizacji w szpitalu, tzn. związane z procesem świadczenia usług opieki zdrowotnej, w dalszym ciągu stanowią bardzo poważny problem kliniczny, organizacyjny i ekonomiczny. Potwierdzają to dane statystyczne prezentowane przez WHO – w krajach rozwiniętych zakażenia związane z opieką zdrowotną dotyczą 5-15% hospitalizowanych pacjentów, a na oddziałach intensywnej terapii (OIT) […]

Zobacz więcej