Szpitalny oddział ratunkowy

Kierujący i Zarządzający Oddziałem
lek. Sławomir Białobłocki
Specjalista Medycyny Ratunkowej

e-mail: sor@szpitalwagrowiec.pl


Pielęgniarka Oddziałowa

lic. Alicja Dereszyńska

Telefony alarmowe: 112       999      +48 67 26 81 502


Szpitalny Oddział Ratunkowy mieści się w budynku głównym szpitala. W tym oddziale udzielona zostanie choremu pierwsza pomoc, a pacjenci szpitalni będą kwalifikowani do leczenia w oddziałach szpitala bądź ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy ściśle współpracuje z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji w zakresie zintegrowanego systemu ratownictwa. Na zlecenie lekarza karetka transportowa przewozi pacjentów pomiędzy placówkami służby zdrowia, a w uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta nawet do miejsca zamieszkania.

prmW ramach systemu zintegrowanego państwowego ratownictwa medycznego jesteśmy dysponentem następujących zespołów wyjazdowych:
Specjalistyczny Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego „S” z miejscem stacjonowania w Wągrowcu, Podstawowy Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego „P” z miejscem stacjonowania w Wągrowcu oraz Podstawowy Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego „P” z miejscem stacjonowania w Gołańczy.

Od listopada 2015 roku dysponujemy nowoczesnym ambulansem ratunkowym typu C (wg europejskich norm) spełniającym najwyższe normy stosowane w ratownictwie medycznym. Nowy ambulans będzie służył bezpieczeństwu Mieszkańców przez wiele lat.


GALERIA ZDJĘĆ