Kapelan szpitala

Bł. Hanna ChrzanowskaModlitwa w intencji osoby chorej
za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej

Patronki Służby Zdrowia

Boże, Ty w szczególny sposób powołałeś błogosławioną Twoją Hannę Chrzanowską do służby chorym, biednym, opuszczonym, daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała na Twoje wezwanie, stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim.  Za jej przyczyną racz nam udzielić łaski….., o którą z wiarą i ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Ojcze nasz…            Zdrowaś Maryjo…        Chwała Ojcu…

INFORMACJE

Posługa księdza kapelana w szpitalu odbywa się w godzinach przedpołudniowych w niedzielę, poniedziałek, środę, piątek.
W sytuacjach nadzwyczajnych; nagłych wypadkach jest także dostępny pod numerem telefonu.
Podczas obecności księdza kapelana na oddziałach szpitalnych można skorzystać z sakramentów świętych: spowiedzi, komunii, namaszczenia chorych oraz rozmowy duchowej.
Eucharystia jest sprawowana w niedzielę o godz. 6:45 w kaplicy szpitalnej
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Co to są sakramenty święte?

Test image Sakrament spowiedzi to odpuszczenie grzechów, które ratują duszę od skutków wiecznego potępienia. Dobrze przeżyta spowiedź to: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie.
Test image Sakrament komunii św. to kolejny moment spotkania z Panem Bogiem, który pod osłoną chleba w sposób realny i rzeczywisty przychodzi do nas Jezus Chrystus z łaską uzdrowienia i pokrzepienia naszej duszy.
Test image Sakrament namaszczenia chorych to łaska uzdrowienia duchowego
i fizycznego jeśli jest taka wola Pana Boga. Gdy stan chorego nie ulega poprawie, sakrament ten można przyjmować kilkukrotnie.
W przypadku nieprzytomnej osoby, przyjęcie tego sakramentu daje odpuszczenie grzechów ciężkich (śmiertelnych).

NIE JEST TO OSTATNIE NAMASZCZENIE!

 

WIATYK to ostatnia komunia święta na drogę do wieczności, połączona z odpustem zupełnym.

Co to jest odpust zupełny?
Jest to darowanie kar za grzechy odpuszczone w czasie spowiedzi, które człowiek musi odpokutować w czyśćcu.

WAŻNE!
Nie czekajmy z przyjęciem sakramentów do chwili gdy chory jest już w stanie agonalnym.
Ważna jest świadomość przyjmowania sakramentów.
Nieprzytomne osoby namaszczane są na prośbę i w obecności najbliższej rodziny.
Sakramenty udzielane chorym nie zwiastują i nie przyspieszają śmierci, ale często są źródłem uzdrowienia i ewentualnie przygotowują na ostateczne spotkanie z Panem Bogiem w wieczności.


KONTAKT
ks. Piotr Froelichks. Piotr Froelich
kapelan szpitala
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
wyznanie: Rzymskokatolickie

Kontakt telefoniczny: 884 370 773

 

 


„Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna”

Św. Jan Paweł II


Kaplica pw. NSPJ do roku 2021

 


Peregrynacja kopii ikony Matki Bożej Częstochowskiej 2.07.2022

 

Poświęcenie kaplicy J.E. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski 18.02.2023

1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a


 

Obecna Kaplica NSPJ

1 2 3 4