Miesiąc: Listopad 2020

Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego wyposażona w nowy sprzęt – podziękowanie

Badania endoskopowe to aktualnie standard w diagnostyce najbardziej rozpowszechnionych schorzeń przewodu pokarmowego (zapalnych, autoimmunologicznych, nowotworowych). Zasadnicze znaczenie dla oceny stanu badanych struktur anatomicznych ma stopień zaawansowania technicznego używanego w tym celu sprzętu, co bezpośrednio rzutuje na dokładność uzyskanych wyników. Z satysfakcją pragnę poinformować, że Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego ZOZ w Wągrowcu została wyposażona w najnowocześniejszy […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Zakup energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

NIK zakończył czynności kontrolne w Szpitalu

16 września bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu kontrolę dotyczącą wyceny, wykonania i rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kontrolą objęto okres lat 2015-2020. Na wstępie weryfikacji pod względem zgodności z prawem poddano obowiązującą w jednostce Politykę rachunkowości, w tym dokumentację dotyczącą przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, prowadzenia […]

Zobacz więcej

Zakup i dostawa sprzętu medycznego z wyposażeniem oraz montaż i przeszkolenie personelu w ramach zadania pn. Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia bloku żywienia

W związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu informuje, że informacje dotyczące postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://szpitalwagrowiec.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne” Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania

Zobacz więcej

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej P.O.Z.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu ogłasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej P.O.Z. w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023r. Oferty należy składać do dnia 20.11.2020 do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74. Szczegółowe warunki konkursu [PDF]

Zobacz więcej