Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego wyposażona w nowy sprzęt – podziękowanie

Badania endoskopowe to aktualnie standard w diagnostyce najbardziej rozpowszechnionych schorzeń przewodu pokarmowego (zapalnych, autoimmunologicznych, nowotworowych). Zasadnicze znaczenie dla oceny stanu badanych struktur anatomicznych ma stopień zaawansowania technicznego używanego w tym celu sprzętu, co bezpośrednio rzutuje na dokładność uzyskanych wyników.
Z satysfakcją pragnę poinformować, że Pracownia endoskopii przewodu pokarmowego ZOZ w Wągrowcu została wyposażona w najnowocześniejszy zestaw do badań górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w skład którego wchodzą: gastroskop, kolonoskop, procesor obrazu, źródło światła (LED), monitor 19’’, wózek endoskopowy, pompa płucząca oraz kompaktowy ssak pracy ciągłej. Szczególnie istotną klinicznie funkcjonalnością tego urządzenia jest – wcześniej niedostępna – możliwość obrazowania z uwydatnieniem hemoglobiny HbE, co pozwala na bardziej jednoznaczne rozpoznanie anomalii w ukrwieniu tkanek. Wyposażenie Pracowni dopełnia nowa automatyczna myjnia endoskopowa.
Dostarczony zestaw jest fabrycznie nowy, objęty 24.miesięczną gwarancją. Cena zakupu obejmowała instalację toru wizyjnego i myjni, przeszkolenie personelu oraz dwa przeglądy techniczne. Nowy zestaw endoskopowy zastępuje wysłużony, dotychczas używany ponad 15.letni sprzęt, którego regeneracja jest ekonomicznie nieuzasadniona, a częste awarie ograniczały pacjentom dostęp do badań na miejscu.
Zakup zestawu endoskopowego możliwy był dzięki otrzymanej we wrześniu bieżącego roku darowiźnie pieniężnej w kwocie 165 tys. zł. Pragnę w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowanie Darczyńcy – Panu Adamowi, lokalnemu przedsiębiorcy, pragnącemu zachować w dyskrecji swoją tożsamość. Wyrażając wdzięczność za bezinteresowną pomoc i ogromną życzliwość, w imieniu własnym oraz pracowników ZOZ-u proszę przyjąć życzenia pomyślności, zdrowia oraz dalszych sukcesów w działalności zawodowej.

dr Przemysław Bury, Dyrektor ZOZ

endoskop4 endoskop1 endoskop2 endoskop5 endoskop5 endoskop7 endoskop3