Zmiana lokalizacji Punktu krwiodawstwa.

        Uprzejmie powiadamiam, że w następstwie podjętych prac remontowych, od dnia 16 grudnia bieżącego roku zmianie ulega lokalizacja Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wągrowcu. Dotychczas Punkt krwiodawstwa mieścił się na IV piętrze w budynku głównym Szpitala. Obecnie przeniesiony został nieopodal, do budynku Rehabilitacji (parter). Terminy przyjęć nie uległy zmianie – krwiodawcy mogą się rejestrować i zgłaszać w poniedziałki, wtorki i czwartki (tel.  67 26 81 555).

           Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu od wielu lat współpracuje z RCKiK w Poznaniu oraz Oddziałem PCK w Wągrowcu. Wielu pracowników Szpitala to aktywni działacze na rzecz krzewienia idei i praktyki honorowego oddawania krwi. W mijającym roku spośród tego grona szczególnie wyróżnione zostały p. mgr Adela Totoń oraz p. mgr Karolina Purulak – pielęgniarki ZOZ w Wągrowcu, którym przyznany został medal pamiątkowy 100-lecia PCK. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych osiągnięć i sukcesów w pracy zawodowej oraz działalności społecznej.

dr Przemysław Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu

Medal_PCK_100_latPCK_logo