Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Koordynujący i Zarządzający Oddziałem
(wakat)
lekarz anestezjolog


Pielęgniarka Oddziałowa

Sylwia Kapałczyńska

 

 

 


Telefony:
Dyżurka lekarska         +48 67 26 81 567
Dyżurka pielęgniarska  +48 67 26 81 598


Zakres działalności:
Oddział prowadzi intensywną terapię pacjentów dorosłych w stanach zagrożenia życia. W oddziale znajdują się 4 stanowiska intensywnego nadzoru wyposażone w sprzęt monitorujący i wspomagający oddech. Jest to oddział wieloprofilowy, posiada I st. referencyjności. Pracuje tutaj doświadczony personel lekarski i pielęgniarski. Oddział posiada szerokie możliwości diagnostyczne w oparciu o istniejące w szpitalu pracownie. Spełnia warunki kadrowe i sprzętowe niezbędne do realizacji świadczeń medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Lekarze zatrudnieni w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii realizują także procedury anestezjologiczne na Bloku Operacyjnym Chirurgii oraz Położnictwa i Ginekologii. Rocznie wykonują ponad 1400 znieczuleń. Zajmują się także opieką pooperacyjną nad pacjentami w oddziałach zabiegowych.