Miesiąc: Luty 2017

Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy. Termin składania ofert: 13.02.2017 r. godz. 10.00 NOWY Termin składania ofert: 21.02.2017 r. godz. 10.00 BZP Ogłoszenie BZP (numer 19419-2017 z dnia 03.02.2017 r.) SIWZ (instrukcja dla Wykonawców) (ost. akt. 03.02.2017 godz. 12.00) >> pdf doc ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy) (ost. akt. 03.02.2017 godz. 12.00) >> pdf […]

Zobacz więcej

Przetarg nieograniczony. Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. Rodzaj odpadów: 180101 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) – 50 kg; 180102 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do […]

Zobacz więcej