Przetarg nieograniczony. Zakup i dostawa leków

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa leków. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Termin składania ofert:

13.02.2017 r. godz. 10.00

NOWY Termin składania ofert: 21.02.2017 r. godz. 10.00 BZP


Ogłoszenie BZP

(numer 19419-2017 z dnia 03.02.2017 r.)

SIWZ (instrukcja dla Wykonawców)

(ost. akt. 03.02.2017 godz. 12.00) >> pdf doc

ZESTAWIENIE (kosztorys cenowy)

(ost. akt. 03.02.2017 godz. 12.00) >> pdf xls

Zapytania

(ost. akt. 15.02.2017, godz. 10.00) >> pdf

Komunikaty

ZP12 (ost. akt. 21.02.2017 godz. 11.00) >> pdf

Oferta najkorzystniejsza (ost. akt. 14.03.2017, godz. 08.30) >> pdf