Pracownia tomografii komputerowej

Kierownik Pracowni
dr n. med. Wojciech Kociemba
lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
e-mail: tomograf@szpitalwagrowiec.pl


Pracownia Tomografii Komputerowej wykonuje wysoko specjalistyczne badania narządów jamy brzusznej, głowy i klatki piersiowej oraz układu kostnego. Do zakresu zadań Pracowni należy wykonywanie i ocena badań TK pacjentom hospitalizowanym oraz pacjentom ambulatoryjnym.

1. Pracownia Tomografii Komputerowej dla pacjentów szpitala czynna jest całodobowo, natomiast dla pacjentów ambulatoryjnych wg następującego rozkładu:

– Poniedziałek 12.00-14.00
– Wtorek 9.00 – 13.00
– Środa 8.00 – 12.00
– Piątek 14.00 – 18.00

2. Rejestracja czynna jest w godzinach pracy poradni.
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: +48 67 26-81-596;

3. Warunkiem rejestracji i wykonania badania jest czytelnie wypełnione skierowanie od lekarza specjalisty.
Skierowanie powinno zawierać:
– pieczątkę jednostki kierującej,
– pieczątkę lekarza,
– imię i nazwisko pacjenta,
– pesel pacjenta,
– numer umowy z funduszem zdrowia,
– dane personalne pacjenta wraz z rozpoznaniem,
– kod choroby ICD10.

Dostarczenie źle wypełnionego skierowania może być powodem odmówienia wykonania badania.

Uwaga! Nie ma możliwości wykonania badania bez skierowania