Wielkopolska Onkologia Dziecięca

wod-logo

 

plakacik

 

Choroba nowotworowa dziecka to w dalszym ciągu poważne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia oraz niezwykle trudny okres w życiu rodziny. W Polsce niestety większość dzieci diagnozowana jest zbyt późno, w najwyższych stadiach zaawansowania choroby, co znacząco zmniejsza szanse na uzyskanie remisji i trwałe wyleczenie. Zarazem zdaniem uznanych autorytetów w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, współczesny postęp w tej dziedzinie przy wczesnym rozpoznaniu choroby daje szansę na wyleczenie niemal każdego pacjenta i pozwala jednocześnie na zastosowanie terapii mniej obciążających i o mniejszym ryzyku powikłań odległych.

Mając zatem na uwadze potrzebę wzmocnienia działań profilaktycznych na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży, ZOZ w Wągrowcu w porozumieniu z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, przystąpił do realizacji Wielkopolskiego Programu Profilaktycznego w zakresie onkologii dziecięcej – tworząc Lokalny Punkt Edukacji Zdrowotnej.

Głównym celem tego projektu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży z terenu woj. Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do edukacji zdrowotnej.

Planowane efekty to: podniesienie poziomu wiedzy personelu medycznego w zakresie profilaktyki i wczesnych objawów oraz późnych powikłań chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży; poprawa jakości życia pacjentów z chorobą nowotworową; wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości pracowników; zwiększenie świadomości rodziców/ opiekunów w zakresie wczesnych objawów chorób nowotworowych poprzez działania edukacyjne oraz informacyjne na terenie Wielkopolski.

Funkcję Koordynatora Lokalnego Punktu Informacji Zdrowotnej w Wągrowcu pełni Pani mgr Karolina Purulak (tel. 67 26 81 530).

W ramach realizacji Programu zapraszamy pielęgniarki, pielęgniarzy oraz położne na bezpłatne szkolenie pt. „Diagnostyka nowotworów u dzieci oraz następstwa leczenia chorób onkologicznych”. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 18 lutego br. w trybie zdalnym.

Szkolenie POZ [PDF]

Na zdjęciu: podpisanie Porozumienia o współpracy w dniu 14 lutego 2022 r. – Maria Witak (Prezes Zarządu Fundacji) oraz dr Przemysław Bury (Dyrektor ZOZ w Wągrowcu).
CP1140355
CP1140360

Materiały do pobrania:
Informacja o programie [PDF]
Białaczki i chłoniaki wieku dziecięcego [PDF]
Guzy lite wieku dziecięcego [PDF]
Jak żyć ze zdiagnozowanym nowotworem? [PDF]
Żywienie w chorobie nowotworowej [PDF]
Karta pacjenta po zakończeniu choroby nowotworowej w dzieciństwie [PDF]
Następstwa leczenia choroby nowotworowej przebytej w dzieciństwie [PDF]
Informator o predyspozycjach do wystąpienia choroby nowotworowej w rodzinie [PDF]
Pobyt dziecka w szpitalu [PDF]
Informacje o wczesnych objawach nowotworów występujących u dzieci [PDF]
Wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci [PDF]
Zdrowe jedzonko [PDF]

logo_fundacja_PNG-removebg-preview